Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

West Nijl Virus gevonden in Nederland

Geplaatst: 16/09/2020 


Een trekvogel is in Nederland positief getest op het West-Nijlvirus. De vogel werd in augustus gevangen tijdens routinematige bemonstering in de regio Utrecht. Het West-Nijlvirus is een ziekte die door muggen wordt overgedragen, waardoor het een soort arbovirus is. Mensen en andere zoogdiersoorten zoals paarden zijn gevoelig voor het virus. Het is de eerste keer dat het virus in Nederland wordt ontdekt.

In het kader van het One Health PACT-project, een onderzoeksconsortium dat wordt gecoördineerd door professor Marion Koopmans, hoofd van de afdeling Virologie van het Erasmus MC, worden routinematig wilde vogels gevangen, bemonsterd en vrijgelaten.) Het One Health PACT onderzoeksconsortium is vorig jaar (2019) gestart met als doel een vroegtijdig waarschuwingssysteem te ontwikkelen voor de introductie van exotische virussen, waaronder het West-Nijlvirus. Sinds begin 2020 zijn op verschillende plaatsen in Nederland meer dan duizend wilde vogels bemonsterd.

De grasmus is een trekvogel die in heel Europa en in de winter in tropisch Afrika broedt. Ze komen in april in Nederland aan en trekken in september naar de tropische gebieden in Afrika. Dezelfde vogel is eerder dit voorjaar gevangen, getest en vrijgelaten en negatief bevonden. De meest waarschijnlijke verklaring is dus dat de vogel besmet is geraakt terwijl hij in Nederland was.

Bestrijdingsmaatregelen
Omdat het virus op de mens kan worden overgedragen, onderzoekt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) of verdere surveillance- en bestrijdingsmaatregelen nodig zijn. In 2018 is een speciale commissie, voorgezeten door het RIVM, opgericht naar aanleiding van de voortdurende verspreiding van het West-Nijlvirus in Europa. Andere leden van de commissie zijn het EMC, de NVWA, Koninklijke GD, de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht, het Dutch Wildlife Health Centre en Sanguine. Daarnaast wordt verder onderzoek gedaan naar het West-Nijlvirus en andere arbovirussen door het One Health PACT consortium.

West-Nijlvirus
In het afgelopen decennium bleef het West-Nijlvirus zich gestaag verspreiden over grote delen van de wereld, waaronder Zuidoost- en Midden-Europa. Virusoverdracht vindt plaats via de beet van geïnfecteerde muggen. Geïnfecteerde trekvogels kunnen het virus in virusvrije gebieden introduceren. In Centraal-Europa vindt de meeste virusoverdracht plaats tijdens de zomermaanden, wanneer trekvogels aankomen en de lokale muggenpopulaties besmetten.

West-Nijl virus in Mensen
Naar schatting 80% van de infecties bij mensen zijn asymptomatisch. De overige 20% kan lichte symptomen hebben, zoals koorts en griepachtige verschijnselen. In extreme gevallen kan een infectie met het West-Nijlvirus leiden tot ernstige neurologische symptomen die medische zorg vereisen.

West-Nijl Virus bij Paarden
Bij paarden worden de meeste infecties als asymptomatisch beschouwd en slechts een minderheid van de paarden (20%) kan klinische symptomen vertonen. Deze kunnen onder meer verlies van eetlust en depressie zijn. Ernstigere neurologische symptomen kunnen bij maximaal 10% van de infecties optreden en kunnen struikelen, gedeeltelijke verlamming, verminderd gezichtsvermogen en stuiptrekkingen zijn. Het West-Nijlvirus is een opvallende ziekte en moet worden gemeld.

Een gezondheidspact
Nederland is met zijn dichte bevolking van mensen en vee, zijn internationale transport- en reisknooppunten en zijn door water gedomineerde landschap bijzonder kwetsbaar voor het uitbreken van besmettelijke ziekten. Het One Health PACT consortium wil begrijpen of en hoe veranderingen in het klimaat, de landbouw, het waterbeheer en het reizen kunnen leiden tot uitbraken van door muggen overgedragen ziekten om beter voorbereid te zijn. De Nederlandse Onderzoeksraad (NWO) financierde het project One Health PACT met bijna negen miljoen euro, dat werd aangevuld met een extra miljoen euro door publieke organisaties die deel uitmaken van het consortium. Het consortium is daarmee opgericht en de integratie van de burgerkunde maakt One Health PACT uniek. One Health PACT is een van de onderzoeksprojecten van het Netherlands Centre of One Health (NCOH).