Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Subsidieverlening Deltafonds voor Ootmaanlanden, Koningsschut en Verlengde Middenraai

Geplaatst: 14/09/2020 


Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om € 760.000,-- subsidie te verlenen aan de Stichting Natuurmonumenten voor de projecten Ootmaanlanden, Koningsschut en Verlengde Middenraai. In de Ootmaanlanden wordt onder andere gezorgd voor het vasthouden van water. In Koningsschut wordt ongeveer 10 ha berging mogelijk gemaakt. Hier kan het water direct vanuit de Oude Vaart instromen. In de Verlengde Middenraai wordt voorkomen dat het gebied verder verdroogt door een hydrologische buffer aan te leggen.

Alle aanpassingen dragen bij aan een verbetering van de biodiversiteit. In deze projecten werkt de provincie samen met Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Waterschap Drents Overijsselse Delta. De middelen voor deze subsidie zijn afkomstig uit het Deltafonds en zijn op basis van een bestuurlijke afspraak tussen Rijk en regio beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn geoormerkt en kunnen niet aan andere doelen besteed worden.

bron: Provincie Drenthe, 08/09/2020