Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Herstel beekdal Oude Strijper Aa van start

Geplaatst: 11/09/2020 


Na een lange periode van voorbereiding is op donderdag 10 september 2020 symbolisch de eerste schop in de grond gegaan voor de herinrichting van het beekdal van de Oude Strijper Aa.

Provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel, gemeenten Heeze-Leende en gemeente Cranendonck en Staatsbosbeheer werken samen in het project Oude Strijper Aa. De betrokken partijen, waaronder namens provincie Noord-Brabant gedeputeerden Elies Lemkes en gedeputeerde Peter Smit, hebben op 10 september de starthandeling verricht.

Herinrichting beekdal

Ten oosten van het Leenderbos, tussen de Riesten en de Gastelsche Heide, ligt het beekdal van de Oude Strijper Aa. Waterschap De Dommel gaat het beekdal herinrichten en herstelmaatregelen treffen, zodat de natuur in en rond het water verbetert, het natuurgebied vernat wordt en de natuurontwikkeling versterkt. Hiermee wordt voorkomen dat stukken bos en vennen verder verdrogen en de bijzondere planten en diersoorten in het van oorsprong moeras- en vennengebied verdwijnen. Het watersysteem wordt weer in een natuurlijke balans gebracht. Een belangrijke voorwaarde voor de instandhouding van het Natura 2000-gebied Groote Heide-Leenderbos & de Plateaux, waar Oude Strijper Aa een onderdeel van is.

Klimaatbestendig beekdal

Om bestand te zijn tegen droge periodes, is het noodzakelijk dat het gebied beter water kan vasthouden. Daarvoor krijgt de Oude Strijper Aa een natuurlijkere loop, vergelijkbaar met de situatie vóór 1973. Ook wordt de stroomsnelheid in de beek gevarieerd en verhoogd; flauwere oevers, een hogere beekbodem, iets meer slingering. Door het laten kronkelen van de beek ontstaat er meer ruimte voor water. Daarmee wordt er niet alleen natuur hersteld, maar dragen de maatregelen ook bij aan de waterveiligheid, omdat er in extreem natte periodes water langer vastgehouden kan worden in het gebied. Zo ontstaat er een natuurlijker beekdal dat beter in staat is om de effecten van klimaatveranderingen op te vangen. Rondom de stikstofgevoelige bosjes en vennen worden maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de natuur niet verder achteruit gaat. Het grondwaterpeil mag daar niet te diep weg zakken.

Kavelruil: omgeving nauw betrokken

Het ontwerpen, grond ruilen en de uitvoering gebeurt in overleg met alle belanghebbende rondom het gebied, zij zijn al in een vroegtijdig stadium zijn betrokken. Maar het is niet overal te voorkomen dat de maatregelen effect hebben op nabijgelegen landbouwpercelen.

Het streven is om het project begin 2021 af te ronden.

Hier kunt u de vorderingen volgen.

bron: Provincie Noord Brabant, 10/09/2020