Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Wereldwijde afname biodiversiteit kan worden gestopt

Geplaatst: 09/09/2020 


Een nieuwe internationale studie, Bending the curve of terrestrial biodiversity needs an integrated strategy, laat zien dat het mogelijk is om de wereldwijde afname van biodiversiteit als gevolg van habitatverlies te stoppen. Hiervoor is een ambitieus en samenhangend pakket van maatregelen nodig, waaronder uitbreiding van beschermde natuurgebieden, natuurherstel en een wereldwijde omvorming van het voedselsysteem. De studie, uitgevoerd door een internationaal consortium waaronder PBL, is op 10 september gepubliceerd in Nature.

Een groot internationaal consortium, geleid door het International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), ging op zoek naar strategieën om de wereldwijde neerwaartse trend van biodiversiteit om te buigen. "We wilden uitzoeken of het haalbaar zou zijn om in 2050 de afname van de terrestrische biodiversiteit als gevolg van het huidige en toekomstige landgebruik te stoppen, zonder daarbij het bereiken van andere mondiale duurzaamheidsdoelen in gevaar te brengen", zegt David Leclère, hoofdauteur van de studie en onderzoeker bij IIASA. "We wilden daarnaast kijken op welke manieren we dit doel zouden kunnen behalen”.

Ambitieuze maatregelen
De onderzoekers maakten gebruik van scenario’s en modellen om na te gaan welke maatregelen kunnen leiden tot (een begin van) biodiversiteitsherstel in 2050. Hiervoor zijn twee type maatregelen nodig. Ten eerste maatregelen gericht op natuurbescherming en -herstel, zoals uitbreiding van nationale parken. Op de tweede plaats maatregelen die erop zijn gericht de behoefte aan landbouwgrond te verkleinen, waaronder duurzame intensivering van de landbouw, verminderen van voedselverspilling en een verandering van ons consumptiepatroon (minder dierlijke en meer plantaardige producten). Alleen een geïntegreerd en alomvattend ‘pakket’ van maatregelen maakt het mogelijk om zowel de groeiende wereldbevolking te voeden als de wereldwijde neergang van biodiversiteit te stoppen. Maatregelen gericht op natuurbescherming en –herstel alleen zijn minder effectief en leiden bovendien tot ongewenste neveneffecten zoals stijgende voedselprijzen.

Er is meer dan habitatverlies
De studie richtte zich op habitatverlies omdat dit één van de grootste bedreigingen vormt voor biodiversiteit op het land. Er zijn echter meer factoren die leiden tot verlies van biodiversiteit, waaronder vervuiling, infrastructuur en klimaatverandering. Om deze andere bedreigingen integraal mee te kunnen nemen in scenario-analyses is nog werk aan de winkel. Vooralsnog laten de resultaten van de huidige studie in elk geval zien dat ambitieuze maatregelen op gebied van natuurbescherming, natuurherstel en voedselvoorziening essentieel zijn voor de effectiviteit van het wereldwijde Biodiversiteitsverdrag.

bron: PBL, 10/09/2020