Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

NAV verdedigt akkerbouw in noordelijke kleischil tegen Waddenagenda

Geplaatst: 09/09/2020 


De NAV is verontrust en verontwaardigd over de Ontwerp Agenda Waddengebied 2050. Hierin wordt een Agenda gepresenteerd niet alleen voor de Waddenzee, maar ook voor de eilanden en het noordelijke kustgebied van Noord-Holland, Friesland en Groningen. Volgens haar komt het er op neer dat de doelen voor het Natura2000 en Werelderfgoedgebied Waddenzee leidend worden gemaakt voor het veel grotere Waddengebied. Daarmee denkt zij dat de akkerbouw in het noordelijk kustgebied, de noordelijke kleischil, volledig ondergeschikt wordt gemaakt aan de doelen voor de
Waddenzee.

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) heeft een zienswijze ingediend tegen de Ontwerp Agenda Waddengebied 2050. Deze zienswijze is ook verstuurd aan Minister Schouten en de Tweede Kamercommissie voor LNV, met een begeleidend verzoek om de akkerbouwbelangen zwaarder mee te laten wegen dan nu in de Agenda het geval is.

De bezwaren van de NAV zijn als volgt samen te vatten:
1. De Agenda breidt het beheer van het Natura2000 en Werelderfgoedgebied Waddenzee uit tot beheer van het Waddengebied, met daarbij de eilanden én de noordelijke kuststreken van de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen. De NAV vindt het onacceptabel dat deze grens verschoven wordt zodat de hele noordelijke kleischil er ook onder valt.
2. Vanwege de klimatologische omstandigheden is het in de noordelijke kleischil in Nederland en Duitsland beter dan elders mogelijk om pootaardappelen in een cyclus van 4-8 jaar op een duurzame manier ziektevrij op te kweken. De noordelijke kleischil is belangrijk voor de pootgoedvoorziening in Europa, Midden-Oosten en noordelijk Afrika en
vormt daardoor een belangrijke bijdrage in de voedselproductie en voedselzekerheid in deze gebieden.
3. In de Agenda worden maatregelen voorgesteld die verzilting in de noordelijke kleischil zullen bevorderen, zoals ontpoldering, binnendijkse slibinvang en binnendijkse kleiputten.
4. De voorgestelde zachte overgangen tussen zoet en zout water in IJsselmeer en Lauwersmeer zullen problemen veroorzaken doordat verzilting zal optreden in beide meren. Dit zal gevolgen hebben voor de rol van IJsselmeer en Lauwersmeer als zoetwaterbekkens. Juist deze grote zoetwaterbekkens hebben de afgelopen drie droge jaren een duidelijke en onmisbare rol gespeeld in de zoetwatervoorziening voor drinkwater, natuur en landbouw.

bron: NAV, 09/09/2020