Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Evaluatie herintroductieproject zachthoutooibos met Europese Zwarte populier

Geplaatst: 08/09/2020 


Het herstel van rivieroeverbossen is een prioriteit binnen het biodiversiteitsbehoud en van strategisch belang om de kwetsbaarheid als gevolg van de klimaatverandering te verminderen. De Europese zwarte populier is een kenmerkende soort van zachthoutooibossen en speelt een sleutelrol in de ontwikkeling ervan. Deze inheemse boomsoort is sterk achteruit gegaan sinds de indijking en kanalisering van de grote, dynamische rivieren (vanaf de 17e tot begin 20e eeuw).

Langs de Gemeenschappelijke Maas bevinden zich slechts enkele oude relictbomen, de laatste restanten van de historische natuurlijke populatie in het gebied. Met het herstel van de rivierdynamiek van de Gemeenschappelijke Maas, ook wel Grensmaas genoemd, worden opnieuw kansen gecreëerd voor het herstel van Europees beschermd zachthoutooibos. De weinige relicten van de Europese zwarte populier zijn in aantal onvoldoende aanwezig om te dienen als bronpopulatie voor het spontaan herstel van de soort in het gebied.

Download document.