Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Waterschap Scheldestromen legt natuurvriendelijke oevers aan bij Ritthem

Geplaatst: 08/09/2020 


Waterschap Scheldestromen is vorige week gestart met de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de waterloop 'Zuidwatering' bij Ritthem. Langs een groot deel van deze waterloop zijn eerder al oevers aangelegd. Nu wordt het laatste deel aangepakt. Aannemingsbedrijf Kuipers uit Strijen voert het werk uit. De kosten van het project bedragen 340.000 euro.

De werkzaamheden bestaan uit het verbreden van de bestaande waterloop over een lengte van 2 kilometer, het aanbrengen van bescherming tegen het nieuwe talud en het verspreiden van de uitkomende gronden op de aanliggende percelen in de omgeving. De duur van de werkzaamheden is afhankelijk van de weersomstandigheden en de oogst van de gewassen. De werkzaamheden zijn naar verwachting half oktober gereed.

De waterloop die verbreed wordt, krijgt flauwe oevers met een geleidelijke overgang van land naar water. Hierdoor wordt er naast de watervoerende en waterbergende functie ook nadrukkelijk rekening gehouden met de ecologische functie. In de verschillende waterdieptes groeien en leven namelijk verschillende waterdiertjes en plantjes.

bron: Waterschap Scheldestromen, 08/09/2020