Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Agrarische Vakbonden steunen hoofdlijnen Nieuwkoopse aanpak in stikstof-impasse

Geplaatst: 09/09/2020 


Boeren rond de Nieuwkoopse plassen, willen een systeem waarbij ze een deel van de gereduceerde emissie aan stikstof op hun bedrijf kunnen verleasen aan andere bedrijven binnen en buiten de landbouw. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond NMV, De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders NVP en de Producentenorganisatie Varkenshouderij POV staan positief ten opzichte van het idee. Het is volgens hen veel goedkoper dan het pakket waarop het kabinet zich nu richt.

Op detailniveau zullen zaken nader uitgewerkt moeten worden, stellen de 3 organisaties. Zoals de regels voor verleasen en de zekerheid dat het eigendom bij de verleaser behouden blijft. Een onomkeerbare uitwisseling tussen stikstofoxiden uit de industrie en transportsector en ammoniak uit de landbouw blijft een punt van aandacht.

Per direct kan worden gestart met de uitwerking van de Nieuwkoopse aanpak. Implementatie moet echter wachten totdat een aantal eerste voorbereidende stappen zijn gezet, stappen waar de landbouw al maanden op wacht. Ten eerste moeten de knelgevallen gelegaliseerd worden, dat betreft alle bedrijven die te goeder trouw hebben gehandeld maar desondanks niet beschikken over een onherroepelijke vergunning voor de wet natuurbescherming.

Ten tweede is het van belang dat het Stikstof Depositie Registratie Systeem tot stand wordt gebracht, om alle transacties ordentelijk te registreren op hexagoon niveau, zonder dat milieuruimte weglekt. Verder wacht de sector op een duidelijke inventarisatie van vraag en aanbod in de diverse provinciale gebieden, als ook een duidelijke analyse van de staat van de natuur per gebied en de belangrijkste factoren om deze te verbeteren. Tot de voorbereidende stappen zijn gezet, is voorzichtigheid geboden.

bron: NMV, NVP en POV, 08/09/2020