Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Provincie Noord-Brabant maakt extern salderen mogelijk

Geplaatst: 08/09/2020 


Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant passen na overleg met provincies, de minister en andere betrokken partijen de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant aan. De wijziging maakt met ingang van 15 september het extern salderen met veehouderijen met dier- en fosfaatrechten mogelijk. Daarmee kunnen meer transacties van stikstofruimte plaatsvinden, zowel binnen als tussen sectoren. Bij elke transactie komt 30% van de aangekochte stikstofruimte ten goede aan de natuur, waarmee per saldo de depositie van stikstof daalt.

Voor een bedrijfsuitbreiding, de aanleg van een weg of het starten van een andere activiteit die stikstofuitstoot veroorzaakt is een natuurvergunning nodig. Met het wegvallen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is het veel moeilijker geworden een vergunning te verkrijgen, omdat de initiatiefnemer ervoor moet zorgen dat de stikstofuitstoot in totaal niet omhoog gaat. Extern salderen geeft initiatiefnemers de mogelijkheid om, door het overnemen van stikstofruimte van een ander bedrijf, ruimte te creëren voor nieuwe economische of maatschappelijke activiteiten.

Het instrument van extern salderen staat naast de ADC-toets en intern salderen. Bij extern salderen kan een initiatiefnemer maximaal 70% van de overgenomen stikstofruimte inzetten voor nieuwe activiteiten, 30% komt ten goede aan de natuur. Extern salderen is nu al mogelijk, behalve met veehouderijen met productierechten. De wijziging van de beleidsregel maakt dat laatste ook mogelijk. Ook verleasen, het tijdelijk uitlenen van stikstofruimte, wordt met de wijziging mogelijk.

Het besluit komt nadat de provincies en minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kort voor de zomer overeenstemming bereikten over de randvoorwaarden voor het openstellen van deze vorm van extern salderen. De datum waarop provincies extern salderen openstellen verschilt. Ook voert de provincie overleg met de Brabantse landbouwpartijen. Die wijzen op de mogelijkheid dat veel stikstofruimte van de landbouw afvloeit naar andere sectoren, ten nadele van veehouders die hun bedrijf in de toekomst verder willen ontwikkelen. Het monitoren van transacties van stikstofruimte via een landelijke meldplicht en de afspraak het beleid na 1 jaar te evalueren, nemen naar verwachting van het college de zorg van de agrarische sector deels weg.

Uit de eerste ervaringen met het Ondersteuningsloket Stikstof ontstaat het beeld dat er in Brabant, anders dan in veel andere provincies, meer aanbod is dan vraag naar stikstofruimte, als gevolg van de transitie van de veehouderij. In de praktijk moet blijken in hoeverre aanbod ook daadwerkelijk te matchen is met de vraag. Met het Ondersteuningsloket zet de provincie zich er bovendien voor in dat beschikbare ontwikkelruimte zo goed mogelijk wordt benut. Er is een regionaal stikstofregistratiesysteem in ontwikkeling dat het mogelijk maakt stikstofruimte die bij een transactie niet direct wordt benut, naast de 30% afroming die ten goede komt aan de natuur, te bewaren.

Sinds december 2019 gold in de Beleidsregel natuurbescherming een beperking op extern salderen met veehouderijen met dier- en fosfaatrechten, vanwege een verwachte wijziging van de meststoffenregelgeving door het ministerie. Nu deze wijziging niet nodig blijkt, vervalt de beperking. Hiermee kan een aantal economische en maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder Logistiek Park Moerdijk en de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat, naar verwachting op korte termijn vergund worden en doorgang vinden. Ook kan de provincie een aantal wachtende vergunningaanvragen van agrarische en industriële bedrijven vergunnen.

bron: Provincie Noord-Brabant, 08/09/2020