Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Herstel leefgebied moerasvogels in de Zouweboezem

Geplaatst: 07/09/2020 


Het Zuid-Hollands Landschap werkt samen met de provincie Utrecht hard aan het behoud en herstel van het Natura 2000-gebied Zouweboezem. In 2019 heeft de provincie Utrecht voor dit moerasgebied een Natura 2000-beheerplan vastgesteld. Onderdeel van dit plan is een set maatregelen om het leefgebied van bedreigde moerasvogels en zeldzame waterdieren in 6 jaar te versterken.

Het Zuid-Hollands Landschap voert een deel van de maatregelen aan het begin van de 6-jarige periode uit. Onlangs werden in de Zouweboezem op tientallen locaties in ondiep water drijvende eilandjes geplaatst voor de ontwikkeling van waterriet voor moerasvogels en nieuw broedgebied voor de zwarte stern. Afgelopen week is gestart met het kappen van doorgeschoten griend van één hectare. Na de kap worden de aanwezige stobben verwijderd en voert de natuurorganisatie maatregelen uit om het kwelwater vast te houden.

bron: Zuid-Hollands Landschap, 01/09/2020