Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

NAV heeft kritiek op Agenda 2050 Waddengebied

Geplaatst: 07/09/2020 


Onlangs is door de minister van Infrastructuur en Waterstaat de Agenda 2050 voor het Waddengebied, van Den Helder tot en met de Dollard gepresenteerd. De kern van dit raamplan vormt een duurzamere ontwikkeling van het Waddengebied, echter vooral vanuit het oogpunt van natuurontwikkeling. De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) vindt dat er onvoldoende aandacht is voor de landbouw.

Eén van de hoofddoelstellingen in Agenda 2050 voor het Waddengebied is om tot een minder ‘harde’ grens tussen het zoute zeewater en het zoete binnendijkse land te komen. Voorgestelde maatregelen zijn het creëren van brakke zones door middel van intrek van zout water, binnendijkse slib-invang en binnendijkse kleiwinning ten behoeve van het versterkingsprogramma voor de zeedijk. Tevens is een onderdeel van de plannen om het zoetwaterbekken Lauwersmeer tot brak om te vormen.

De NAV stelt dat er met de plannen voorbij wordt gegaan aan de belangen van de landbouw. Boeren doen er alles aan om hun grond kwalitatief op peil te houden en pogen verzilting te voorkómen. Daar waar verzilting toch plaatsvindt werken ze mee aan plannen bij het zoeken naar rassen en gewassen met een hogere zouttolerantie. Maar duidelijk is dat landbouwgrond onder zoute omstandigheden een lager productievermogen heeft dan de normale gronden. Bovendien biedt het telen van zouttolerante gewassen als zeekraal en lamsoor een laag rendement.

De NAV is tegen de uitbreiding van de Wadden binnendijks en wil handhaving van de begrenzing van het Natura 2000 en het Werelderfgoedgebied. Er mag geen ontpoldering plaatsvinden. Ook wil de akkerbouwersorganisatie geen brakke zones als overgang van gebieden met zoet en met zout water. Ook wijst de NAV de aanleg van binnendijkse kleiputten die kunnen leiden tot zoute kwel af.

bron: NAV, 04/09/2020