Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Kennisdocument over revitalisering van Nederlandse bossen

Geplaatst: 07/09/2020 


De Bosgroepen heeft op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een kennisdocument te schrijven voor de Bossenstrategie. In het rapport ‘Revitalisering Nederlandse Bossen’, is de kennis van de Bosgroepen gebundeld met die van Staatsbosbeheer en Stichting Probos.

Het revitaliseren van bossen is nodig. Bossen ondervinden de gevolgen van verzuring en klimaatverandering. Dat pakt bovendien nog eens extra negatief uit, omdat het diverse negatieve effecten uit het verleden versterkt. Zo zijn veel bossen aangeplant op voormalige heidegronden. Veel nutriënten zijn hier uit de bodem onttrokken door overexploitatie. De humus is weg. Er zijn vervolgens wel nieuwe bossen geplant, maar dat was op deze arme bodem met een slechte vochtvoorziening.

De nieuwe bossen bestaan veelal uit boomsoorten waarvan het strooisel verzurend werkt. Daarnaast is de bodem op veel plaatsen verdroogd, door een te snelle afvoer van regenwater en het onttrekken van grondwater. Ook bestaan veel bossen uit monoculturen, waarbij in het verleden maar 1 boomsoort is geplant. Dat maakt bossen extreem kwetsbaar voor het uitvallen van boomsoorten door droogte of ziekten.

De Bosgroepen, Staatsbosbeheer en Probos hebben uitgewerkt hoe de veerkracht van een bos kan worden verhoogd. Dat kan door een aantal maatregelen in samenhang te realiseren. Monoculturen moeten worden omgevormd aar gemengde bossen. Daarnaast is het belangrijk dat de bodemrijkdom herstelt. Dat is mogelijk door meer soorten met rijk strooisel in te brengen. Ook het toevoegen van steenmeel kan een waardevolle bijdrage leveren aan het benodigde herstel.

Daarnaast is het verbeteren van de hydrologie noodzakelijk door het verminderen van de ontwatering en het vermeerderen van de bodemhumus, die als een spons water vasthoudt. Ook belangrijk is het versterken van de structuur in het bos. Meer variatie in leeftijd, meer gelaagdheid, en meer kansen voor bosverjonging.

Het rapport Revitalisering Nederlandse bossen is te vinden op de website van de Bosgroepen.

bron: Bosgroepen, 25/08/2020