Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

LandschappenNL: 'Europese Commissie maakte alleen een procedurefout'

Geplaatst: 07/09/2020 


De Europese Commissie heeft in 2015 een al jaren enkele jaren daarvoor beëindigde subsidieregeling voor de aankoop en bescherming van natuurgronden in Nederland goedgekeurd, en geoordeeld dat deze regeling verenigbaar was met de regels van de interne markt. Natuurmonumenten en de 12 provinciale Landschappen verwachten dat een nieuwe onderzoeksprocedure door de Europese Commissie, die het Europese Hof van Justitie eist, er nog steeds toe zal leiden dat de Nederlandse subsidieregeling wordt goedgekeurd.

Het Europese Gerecht heeft in 2018, na een beroep tegen dat goedkeurende besluit door de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters, geen inhoudelijk oordeel geveld, maar geoordeeld dat de Europese Commissie op grond van de procedureregels voor dit besluit een andere onderzoeksprocedure had moeten volgen. Het Europese Hof heeft dat oordeel van het Gerecht op donderdag 3 september nogmaals onderschreven.

Daarbij doet het Europese Hof geen inhoudelijke uitspraak over de voormalige subsidieregeling. De uitspraak gaat niet in op de vraag of er wel of geen sprake was van ongeoorloofde staatssteun. Het Hof heeft uitsluitend bevestigd dat er een procedureel gebrek kleeft aan het besluit van de Europese Commissie uit 2015. Natuurmonumenten en de 12 provinciale Landschappen vertrouwen erop dat een nieuwe onderzoeksprocedure door de Europese Commissie er opnieuw toe zal leiden dat de oude subsidieregeling opnieuw wordt goedgekeurd. De natuurorganisaties worden hierin bijgevallen door de Nederlandse Staat.

bron: LandschappenNL, 04/09/2020