Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Waterschap Aa en Maas stelt wateraanvoer bij om natuurschade te voorkomen

Geplaatst: 30/07/2020 


De neerslag van de afgelopen weken heeft niet kunnen voorkomen dat het in grote delen van Noord-Brabant zeer droog is. Om schade aan kwetsbare natuur te voorkomen gaat waterschap Aa en Maas het water dat wordt aangevoerd via de Maas daarom selectiever verdelen. Dat betekent dat de aanvoer naar enkele beken in het gebied Beneden Aa, Boven Aa en Raam binnen een paar dagen wordt afgesloten. Zo wil het waterschap voorkomen dat beken waar sprake is van bijzondere ecologie grote schade oplopen.

Waterschap Aa en Maas zet als eerste de toevoer naar de Lactariabeek, de Landmeerse Loop en de Strijpsebeek stop. Omdat de verwachting is dat deze beken dan snel droogvallen, inventariseren medewerkers van het waterschap eerst hoeveel vissen in de betreffende beken zwemmen en of het bijzondere soorten betreft.

Ondanks de neerslag van de afgelopen weken zijn veel beken en sloten in het werkgebied van Aa en Maas al drooggevallen. Dat zijn met name de beken en sloten waar geen extra aanvoer van rivierwater mogelijk is. Dat is een normaal fenomeen dat ieder jaar gebeurd in de zomer.

Met de hengelsportfederatie heeft het waterschap afspraken gemaakt wat te doen met de vissen als beken droogvallen. Als er sprake is van bijzondere vissoorten zal het waterschap proberen de vissen naar een andere beek te verplaatsen. Bij een beek of sloot van weinig ecologische waarde kijken waterschap en de hengelsportfederatie samen of de vissen met behulp van vrijwilligers kunnen worden verplaatst.

bron: Waterschap Aa en Maas, 30/07/2020