Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Waterschap Limburg koppelt regels voor beregening aan waterconservering

Geplaatst: 30/07/2020 


Het dagelijks bestuur van waterschap Limburg breidt de al eerder gemaakte afspraken over maximale waterconservering uit door in de regels voor beregening vast te leggen dat vanaf 2021 een peilgestuurd systeem in de hoge stand moet worden ingesteld met het oog op het beperken van de noodzaak tot onttrekking van water uit oppervlaktewaterlichamen en van grondwater.

In de vergunningen voor het onttrekken van oppervlaktewater voor beregening wordt het voorschrift opgenomen dat het alleen toegestaan is wanneer de drainage of peilregulering via een stuw of ander peilregulerend werk op de hoge stand zijn ingesteld. Mocht er geen peilgestuurde drainage of stuw aanwezig zijn, dan geldt deze voorwaarde niet. Mocht er wel een drainage systeem liggen, maar is deze niet peilgestuurd, dan is het verboden gebruik te maken van ontrekking van oppervlaktewater.

bron: Waterschap Limburg, 30/07/2020