Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Landschap Overijssel werkt aan herstel van natte heide in Boetelerveld

Geplaatst: 29/07/2020 


Landschap Overijssel kapt ongeveer 20 hectare aan bos bij het Boetelerveld in Mariënheem. Het Boetelerveld is een gebied met ‘natte heide’. Door de neerslag van stikstof, is er een sterke toename van soorten die de heide verdringen. Daarnaast zorgen de vele naadbomen voor verdamping van water, waardoor het gebied dreigt te verdrogen.

Ruim een derde van Het Boetelerveld bestaat uit natte tot vochtige heide. Tussen heidestruiken staan bijzondere planten zoals de klokjesgentiaan, zonnedauw, jeneverbes, melkviooltje. Daarnaast is het een belangrijk leefgebied van de kamsalamander. De natuur van dit heideterrein is afhankelijk van natte omstandigheden.

Blauwgraslanden en heischrale graslanden hebben baat bij kalkrijke en voedselarme omstandigheden. Hoge grondwaterstanden zijn daarom van belang voor het Boetelerveld. Met het omvormen van bos naar heide ontstaat een open en nat heidegebied en dat geeft kansen voor bijzondere dier- en plantensoorten.

Een woordvoerder van Landschap Overijssel benadrukt dat niet het hele bos gekapt wordt. Karakteristieke bomen en delen aan de rand van het bos blijven staan en er wordt ook loofbos terug geplant.

bron: De Stentor, 25/07/2020