Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Bladvlo ingezet als bestrijder van Japanse Duizendknoop

Geplaatst: 28/07/2020 


De komende maanden wordt op een aantal proeflocaties in Nederland geëxperimenteerd met de inzet van een Japanse bladvlo als biologische bestrijder van duizendknopen. Het is de eerste keer dat in Nederland een exotisch organisme in de natuur mag worden uitgezet ter bestrijding van een schadelijke plantensoort. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft er een ontheffing voor verleend.

De kweek van de Japanse bladvlo vindt nu kleinschalig plaats in onderzoeksfaciliteiten van de internationale organisatie CABI in Engeland en bij Koppert in Nederland. Deze kweek zal bij Koppert worden opgeschaald om voldoende individuen te verkrijgen.

In de komende maanden worden dan op een aantal locaties met Aziatische duizendknoop in Nederland duizenden exemplaren van de bladvlo losgelaten. Vervolgens wordt gemonitord in hoeverre ze onder Nederlandse weersomstandigheden overleven en zich voort kunnen planten. Daarna wordt onderzocht of ze in het veld ook de Nederlandse winter kunnen overleven.

In het Verenigd Koninkrijk is al uitgebreid onderzoek gedaan naar mogelijke biologische bestrijders van Japanse duizendknoop die in Europa toe te passen zijn. De bladvlo Aphalara itadori is daar één van: die kan in het laboratorium al bij lage dichtheid gepotte Japanse duizendknopen in de groei remmen. Bij een hoge dichtheid kan het jonge planten doen stoppen met groeien en zelfs doden.

In Engeland zijn zowel in het laboratorium, als in het veld uitgebreide risicoanalyses uitgevoerd, waaruit blijkt dat er geen risico's zijn voor inheemse planten en insecten. De bladvlo kan zich alleen voortplanten op de invasieve Aziatische duizendknoopsoorten. Het is nog onduidelijk hoeveel schade de bladvlo in het Nederlandse klimaat kan toebrengen aan de duizendknoop. Daarom is de volgende stap in het onderzoek een veldexperiment in Nederland.

bron: Stichting Probos, 28/07/2020