Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Werkzaamheden in natuurgebied Fayersheide bij Vriezenveen

Geplaatst: 28/07/2020 


Aankomend najaar gaat Staatsbosbeheer groot onderhoud uitvoeren in het Twentse natuurgebied Fayersheide ten zuiden van Vriezenveen. De werkzaamheden staan in het teken van houtwalbeheer en zijn noodzakelijk voor de instandhouding van dit natuurgebied.

Het gebied Fayersheide is ongeveer 10 hectare groot en staat bekend om zijn zeldzame planten. Tijdens de ruilverkaveling in de jaren zestig bleef het gebiedje gespaard en daarmee ook de bijzondere natuurwaarden. Het gebied bestaat uit een afwisseling van droge en natte heide met aangrenzend schrale graslanden omgeven door oude houtwallen.

In de houtwallen van de Fayersheide staan momenteel veel hoge bomen, dat zorgt voor schaduwval op de naastgelegen graslanden en verdringing van struikvormers in de houtwal. Het gevolg hiervan is het verdwijnen van kenmerkende plant- en stuiksoorten. Om deze reden gaat Staatsbosbeheer aankomend najaar, in droge omstandigheden werkzaamheden uitvoeren.

Een deel van de bomen wordt gekapt. Hierdoor krijgen kwetsbare soorten meer ruimte zich te ontwikkelen. Het vrijkomend hout heeft al een bestemming. Een deel van het geoogste hout wordt als FSC-hout duurzaam toegepast in de productie van plaatmateriaal en papier. Vrijwilligersgroep 'Fayersheide brigade' helpt Staatsbosbeheer en zal na de werkzaamheden de houtwallen blijven beheren in de juiste cyclus.

bron: Staatsbosbeheer, 27/07/2020