Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

'Hoogwaterbeschermingsprogramma is gebaat bij slimme samenwerking'

Geplaatst: 24/07/2020 


De aanpak van waterveiligheidsopgaven kan meer kwaliteit opleveren als de verantwoordelijke overheden slimmer samenwerken. Dit is de kern van het advies dat het College van Rijksadviseurs aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de programmadirectie van het Hoogwaterbeschermingsprogramma aanbiedt.

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is het programma waarin het Rijk met waterschappen en andere regionale overheden samenwerkt om in 2050 alle primaire waterkeringen te laten voldoen aan de wettelijke normen. Binnen het programma moet meer dan 1.000 kilometer waterkeringen worden versterkt.

Met het streven om 50 kilometer dijkverbetering per jaar te realiseren, komt de jaarlijkse investering uit op gemiddeld 475 miljoen euro. Deze investeringen bieden, naast het doel van verbeterde veiligheid, ook ruimschoots kansen om maatschappelijke meerwaarde te realiseren. Denk daarbij aan de zorg voor de kwaliteit van het landschappen, dorpen en steden en daarbij behorende maatschappelijke en economische belangen.

Het College van Rijksadviseurs ziet voor alle betrokken overheden kansen om met de miljoeneninvesteringen een zo groot mogelijk rendement voor het publieke belang te verwezenlijken. Een overzicht over de ruimtelijke aanpak van alle projecten is daarbij een belangrijke randvoorwaarde. De programmadirectie van het Hoogwaterbeschermingsprogramma zou dit moeten gaan monitoren.

Meer informatie is te vinden in het advies Hoogwaterbeschermingsprogramma: van 'sober en doelmatig' naar 'slim en doelmatig'.

bron: College van Rijksadviseurs, 20/07/2020