Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Afspraken over veiligheid buitendijkse ontwikkelingen in Flevoland

Geplaatst: 23/07/2020 


De provincie Flevoland heeft samen met het waterschap Zuiderzeeland, de Flevolandse gemeenten en de Veiligheidsregio Flevoland afspraken gemaakt over het waarborgen van de veiligheid bij buitendijkse ontwikkelingen. Ook zijn afspraken gemaakt over rollen en verantwoordelijkheden. De partijen hebben dit vastgelegd in een convenant. Het provinciale waterveiligheidsbeleid vormt hierbij de basis.

Met het oog op verantwoord buitendijks bouwen is een risico-tool ontwikkeld. Hiermee kunnen initiatiefnemers en gemeenten onderzoeken welke risico’s er kunnen ontstaan als zij buitendijks aan de slag willen gaan. Ook voor die projecten moeten de overheden de veiligheid kunnen garanderen. In de risico-tool wordt gebruik gemaakt van oriëntatiewaarden. Wanneer het berekende risico onder deze oriëntatiewaarde ligt, is het risico op schade aan mens en milieu als gevolg van een overstroming beperkt.

Ook de rollen en verantwoordelijkheden van de 9 partijen zijn vastgelegd. Zo zet de veiligheidsregio zich in voor de veiligheid van de inwoners en bezoekers. De provincie heeft een regierol wanneer er sprake is van bebouwing met meer dan 25 woningen of voor bedrijven met een risico bij overstroming. Voor kleinere ontwikkelingen is de gemeente aan zet. Het waterschap beheert de dijken en dammen en heeft een adviserende rol bij buitendijks bouwen.

bron: Provincie Flevoland, 23/07/2020