Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Zeeuwse Verkenningenkaart zoet water online

Geplaatst: 27/07/2020 


De provincie Zeeland is dit jaar gestart met het opstellen van een Deltaplan Zoet Water. In dit plan worden bestaande regionale initiatieven, pilots en studies rond de beschikbaarheid van zoet water samengebracht. Innovaties en bevindingen krijgen een plek in de verkenningenkaart, waarvan nu een eerste versie online staat. Het is de bedoeling dat de kaart het komende jaar verder wordt ingevuld.

Binnen het Zeeuwse Deltaplan Zoet Water worden nieuwe mogelijkheden verkend om efficiënt om te gaan met zoet water. Denk aan hergebruik van restwater dat afkomstig is van bedrijven, vakantieparken of waterzuiveringsinstallaties. Ook de uitbreiding van externe aanvoer of vergroten van mogelijkheden om zoet water te bufferen worden onderzocht, net als de mogelijkheden om zilt water wat zoeter te maken.

Veel onderzoeken op het gebied van zoet water bevinden zich nog in de verkenningsfase. Pas later wordt duidelijk of en waar, onder welke omstandigheden deze mogelijkheden ook daadwerkelijk toepasbaar zijn in de praktijk. De Verkenningenkaart zoet water kan een hulpmiddel zijn voor ondernemers om mogelijkheden in beeld te krijgen die voor hen relevant zijn. Gerichte analyses op basis van de lokale situatie moeten vervolgens uitwijzen welke oplossingen het meest perspectiefrijk zijn.

bron: Provincie Zeeland, 24/07/2020