Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

wo 24 feb

Effecten van maatregelen in Oostelijke Vechtplassen worden zichtbaar

Onderzoek naar eco-certificering zonneparken

'In AERIUS zitten ook locaties waar stikstofgevoeligheid is aangenomen'

Toetsingsmoment in AERIUS is bepalend bij intern salderen

Groen gevelsysteem met brandveiligheidscertificaat A2

Mechan Groep neemt Mecha-Service Emmeloord over

Experiment met klei op veen in Krimpenerwaard

Kaders vastgelegd voor aanpak stikstof in Flevoland

Werkzaamheden voor optimalisatie peilbeheer Goorloop en Snelleloop

Al 125 hectare geruild in vrijwillig kavelruilproject Bronckhorst

Hogere maximale tegemoetkoming in TVL

NVWA trof 373 tijgermuggen aan in Sittard in 2020

di 23 feb

Definitief ontwerp voor voltooiing Groene Schakel bij Hilversum

Europse steun via LIFE voor project ALL4Biodiversity

Weer overleg over Europese bijenrichtlijn bij toelating bestrijdingsmiddelen

Systeemgericht exotenbeheer maakt maatregelen effectiever

Polderdijk langs de Ryptsjerksterfeart wordt verhoogd

Ruim 19.000 TVL-aanvragen goedgekeurd

Waterschap Vechtstromen wil geen gebruik van glyfosaat op pachtgrond

Aandacht voor bijzondere flora bij renovatie Afsluitdijk

Vervuiling en waterbeweging belemmeren zeegrasherstel in Waddenzee

Limburg werkt aan provinciaal bloemenlint voor bijen en insecten

ma 22 feb

Jongere bezoekt in coronatijd ook vaker een natuurgebied

Omgevingsvergunning oevertraject Koningssteen ligt ter inzage

Servicepunt helpt bij aanleg groen dak in provincie Utrecht

Projectplannen aanleg duurzame oevers in Flevoland ter inzage

Iets minder omzet maar hogere winst voor Arcadis in 2020

Provincie biedt ruimte voor zonnepark bij Zwanenburg

Rechter moet oordelen over vergunningverlening datacenters

VHG sluit aan bij De Groene Koers voor een uitstootvrije sector

Rechtszitting over aanpak bandenbedrijven met tijgermuggen

Vier dassen gevangen bij Roermond

vr 19 feb

Duitsland komt verplichtingen van Europese Habitatrichtlijn niet na

Meer aandacht voor biodiversiteit nodig bij aanleg zonneparken

Steun voor project ‘Nieuw Drassig Land’ bij Nijbroek via Erfgoed Deal

Windenergie op en rondom de Veluwe is ecologisch niet haalbaar

Integrale aanpak nodig voor klimaat-, biodiversiteit- en milieuvraagstukken

Vrijwillige aankoopregeling veehouderijen ook opengesteld in Noord-Holland

Gelders leernetwerk 'Ecologisch bermbeheer' bewees zijn waarde

Pieter Cloo treedt terug als statutair directeur Floriade

IPM Tool ook voor beheer sportvelden

'Korting op energiecontract helpt beperkt bij acceptatie van windmolens'

do 18 feb

Andere vegetatie op Utrechtse Heuvelrug vergroot zoetwatervoorraad

Opleiding voor inspecteurs Conditiemeting 2767 groen

Studenten doen proeven in Oosterdelgebied

'Economische groei en natuurbescherming en -herstel moet samengaan'

Sanering grondwatervervuiling voormalig Enka-terrein kan doorgaan

Boomkwekerijsector inventariseert zaadbehoefte voor Bossenstrategie

De Peel, Zuid-Limburg en Groene Hart krijgen status NOVI-gebied

Groenkeur deelnemers kunnen baat hebben van GSES platform