Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Ontwerp uw dag

Agendafilter

Zoek evenement op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Webinar - Circulariteit van water

04/05/2021 10:00–11:00 u  | Online


Het klimaat verandert. De urgentie voor klimaatbestendige en robuuste watersystemen wordt steeds groter met uitdagingen als toenemende droogte, zeespiegelstijging en bodemdaling. Onze visie is dat alleen met samenwerking en een integrale visie toekomstbestendige oplossingen geboden kunnen worden. Daarom starten wij vanaf 12 januari met een 10-delige webinarreeks over klimaatbestendige en robuuste watersystemen waarbij een Witteveen+Bos'er samen met een partner, klant of con-collega een webinar verzorgt. Iedere 2 weken wordt er een ander onderwerp uitgelicht. Nieuwsgierig geworden? Schrijf je nu in voor een of meerdere webinars. De webinars duren ongeveer een uurtje. 

Webinar - Circulariteit
Om droogte en verzilting te voorkomen zou op veel plekken effluent van rioolwaterzuiveringen ingezet kunnen worden als zoetwaterbron. Rwzi’s worden ook steeds vaker uitgerust met effluentnabehandeling om vergaand nutriënten, medicijnresten en andere microverontreinigingen te verwijderen. Het effluent dat hierbij ontstaat is van veel hogere kwaliteit dan we tot nu toe hadden. En dat biedt mogelijkheden. In deze webinar gaat Arjen van Nieuwenhuijzen in op de waarde van circulaire ketensluiting van robuuste watersystemen. Met Ferdinand Kiestra (Waterschap Aa en Maas) introduceert hij de kansen en uitdagingen voor watercirculariteit en bediscusieert de waarde en haalbaarheid van waterketensluiting.

Organisatie: Witteveen+Bos