Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Uw planner voor het hele jaar

Agendafilter

Zoek evenement op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Cursus Beschermde soorten en ecologisch boombeheer

17/11/2021  | Utrecht


Bomen kunnen een hoge natuurwaarde hebben en er kunnen veel soorten aan zijn gebonden. In bomen huizen ook beschermde soorten, zowel algemene als streng beschermde soorten. Dit vergt een zorgvuldig en goed beheer dat rekening houdt met deze natuurwaarden. Deze cursusdag biedt zowel algemene ecologische kennis over bomen en boom­bewonende soorten, als zicht op een zorgvuldig en goed bomenbeheer. Tijdens de middag buiten worden praktijkvoorbeelden behandeld.

De waarde van bomen

Aan (met name inheemse) bomen zijn veel natuurwaarden gekoppeld. Een deel daarvan is streng beschermd, zoals vleermuizen en vogels met jaarrond beschermde nesten. Deze cursusdag gaat in op te verwachten soorten, op de ecologie van die soorten en de gewenste aanpak om rekening te houden met beschermde soorten. Andere bijzondere natuurwaarden zijn echter niet beschermd. Ook deze aspecten komen aan bod.

Ecologisch boombeheer

Hoe bomen goed te beheren, met rekenschap van de natuurwaarden is het tweede belangrijke onderwerp van deze cursusdag. Het belangrijkste van het onderhoud is vroegtijdige en regelmatig herhaalde begeleiding- en vormsnoei, ter voorkoming van verzwakking en stormschade op oudere leeftijd. Ook wordt ingegaan op de relatie tussen goed beheer en het benutten van potenties voor karakteristieke natuurwaarden.

De praktijk

Deze cursus heeft het middagdeel buiten. We bezoeken enkele praktijkvoorbeelden, met bijzondere natuurwaarden, met voorbeelden van goed en minder goed beheer. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan hoe om te gaan met kritische belanghebbenden.

Organisatie: Naturio

Telefoon: 06 11292387
E-mail: infonaturionl