Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Ontwerp uw dag

Agendafilter

Zoek evenement op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

30 jarig jubileum Pro Silva Nederland

15/10/2020  | Putten


Dit jaar bestaat Pro Silva Nederland 30 jaar. Dat gaan we vieren met een jubileumbijeenkomst op 15 oktober op het landgoed Schovenhorst in Putten.

In 1990 is Pro Silva Nederland opgericht. Volgens overlevering waren de founding fathers Jan Sevenster, Gijs van Tol, Jaap Kuper en Mauk den Boer. Daar gingen verschillende gebeurtenissen aan vooraf. Om te beginnen de legendarische stormen van begin jaren zeventig. Een belangrijke eyeopener daarvan was de mogelijkheid om gebruik te maken van natuurlijke verjonging. Daarvoor werd dat in Nederland voor onmogelijk gehouden. In het algemeen nam de belangstelling voor natuurlijke ontwikkeling in bos toe. Kritisch Bosbeheer had zeer uitgesproken meningen en ideeën over het verminderen van de hoge mate van onnatuurlijkheid van vrijwel al het bos in Nederland. De toegenomen belangstelling voor (natuurwaarden in) bos heeft ook geleid tot het eerste bosbeleidsplan in 1985: Het Meerjarenplan Bosbouw in Nederland. Daarin is het begrip ‘multifunctioneel bos’ geïntroduceerd. Bos waarin aandacht wordt besteed aan houtproductie, natuur en recreatie. Nog niet zo’n makkelijke opgave voor de beheerders. Er was weinig ervaring mee en er was duidelijk behoefte aan meer kennis. Daarom is nu 30 jaar geleden Pro Silva opgericht.

Vanaf het begin is gewerkt met een ijzersterke formule. Per jaar twee excursies waarin een thema centraal staat. Dat kan gaan om een boomsoort, type mengingen, beheervormen, schaal van ingrepen etc. De excursies worden voorbereid en begeleid door leden van de commissie Pro Silva. In groepjes van ongeveer 10 deelnemers worden ideeën en ervaringen in een open discussie uitgewisseld. Dat hier ook na 30 jaar nog steeds behoefte aan is, blijkt uit de niet afnemende belangstelling voor de excursies. Elke keer zijn moeiteloos 3 dagen met ruim voldoende deelnemers gevuld.

Het jubileum willen we 15 oktober gaan vieren op landgoed Schovenhorst. We laten ons daarbij inspireren door de richtlijnen voor Dauerwald-beheer, opgesteld door de Waalse Christine Sanchez. Een uitkapsysteem is daarbij leidend. Een extra feestelijk tintje, is dat op die dag de Nederlandse vertaling van die richtlijnen gereed is en zal worden gepresenteerd. Het programma kent ’s ochtends een binnen gedeelte. ’s Middags gaan we naar buiten om genoemde richtlijnen in praktijk te brengen.

De kosten zijn inclusief koffie/thee en lunch 30 euro voor leden van de KNBV, 15 euro voor studentleden en 40 euro voor niet-leden. Aanmelden en meer informatie via Martijn Griek: prosilva@knbv.nl. Bij uw aanmelding graag vermelden indien u een vegetarische lunch wilt! Er is, mede in verband met Corona, een limiet gesteld aan het aantal deelnemers van maximaal 100 mensen. Mocht deze limiet zijn bereikt, dan wordt u op de wachtlijst gezet. Mochten er afmeldingen komen en er hierdoor voor u nog plaats zijn, dan wordt u hiervoor benaderd.

Locatie: Landgoed Schovenhorst,

Organisatie: Pro Silva Nederland

Telefoon: 030-6930040
E-mail: prosilvaknbvnl