Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Ontwerp uw dag

Agendafilter

Zoek evenement op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Cursus Gedurfd Lanenbeheer

10/11/2021 09:30–17:00 u  | Amersfoort


Lanen goed beheren is een lastige uitdaging. Zowel op korte als op lange termijn moeten bomen vitaal, mooi en veilig zijn. Zowel het beeld van de laan, als de natuurwaarden spelen daarbij een belangrijke rol. Soms zijn daarvoor gedurfde keuzen noodzakelijk. Deze cursus lanenbeheer geeft handvatten om het beheer doordacht aan te pakken.

Na deze cursus lanenbeheer heeft u:

  • Zicht op keuzemomenten van instandhouden of verjongen van lanen
  • Kennis van goed onderhoud van laanbomen
  • Goed zicht op natuurpotenties en natuurwetgeving bij onderhoud en verjonging
  • Kennis van de belangrijkste factoren die de kwaliteit van nieuwe aanplant bepalen
  • Inzicht in (gedurfd) lanenbeheer en de kennis om hierover te communiceren

Lanen nu en in de toekomst

Een laan heeft een belangrijke landschappelijke functie. Bomenlanen moeten zichtbaar blijven in het landschap. Ook vitaliteit en veiligheid spelen een belangrijke rol. Hoe voldoen we aan de zorgplicht, zowel op het gebied van vrijwaren van letsel en schade, als op het gebied van de Wet natuurbescherming? Op termijn kunnen veel lanen in een gebied tegelijk aan verjonging toe zijn. Hoe streven we naar een gelijkmatig aanbod van geschikte boomholtes voor onder andere holenbroedende vogels en vleermuizen door de eeuwen heen? Het keuzemoment van verjonging is daarbij cruciaal en kan best gedurfd zijn.

Bestaande laan goed onderhouden

Het belangrijkste van het onderhoud is vroegtijdige en regelmatig herhaalde begeleiding- en vormsnoei, ter voorkoming van verzwakking en stormschade op oudere leeftijd. Bovendien wordt ingegaan op het benutten van potenties voor karakteristieke natuurwaarden. Bomen dienen niet alleen als verblijfplaats van dieren, maar ook als migratieroute of groeiplaats van bijzondere paddenstoelen of korstmossen en dergelijke. De relevante natuurwetgeving wordt hierbij beknopt behandeld.

Verjonging of een nieuwe laan aanleggen

Bij het kappen van een laan komt aardig wat kijken. Tijdens de cursus komt wetgeving aan bod (met onder andere verplichte mitigatie, compensatie, projectplan), evenals de communicatie met belanghebbenden. De wijze van verjonging of aanplant van een nieuwe laan bepaalt voor lange tijd het beeld van een gebied. Er wordt onder meer ingegaan op de boomsoortkeuze, kwalitatieve selectie, plantmethode en  mycorrhiza toepassing.

Cursus lanenbeheer: de praktijk

Deze cursus heeft een middagdeel buiten. We bezoeken een aantal karakteristieke voorbeelden. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan hoe om te gaan met kritische belanghebbenden. Tips en ervaringen van de docent en deelnemers worden uitgewisseld.

Organisatie: Naturio

E-mail: infonaturionl