Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Uw planner voor het hele jaar

Agendafilter

Zoek evenement op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Cursus Vleermuizen en ruimtelijke ontwikkeling

03/03/2021  | Utrecht


Vleermuizen lijken wel ongrijpbaar: onzichtbaar en anders wel onhoorbaar. Het verstoren of vernietigen van een verblijfplaats is een overtreding van de Wet natuurbescherming. Hoe kan een dergelijke wetsovertreding worden voorkomen? Deze cursus biedt inzicht in de ecologie van vleermuizen en de ecologische en juridische stappen die moeten worden genomen om overtreding van de Wet natuurbescherming te voorkomen.

Vleermuizen

In Nederland komen aardig wat verschillende soorten vleermuizen voor, waarbij de algemeenste soort in een luciferdoosje past. Alle in Nederland voorkomende vleermuissoorten zijn beschermd: zij zelf, maar ook hun leefomgeving. Er wordt besproken op welke manier vleermuizen gebruik maken van groen en gebouwen, en hoe dat gedegen onderzocht kan worden.

Wet natuurbescherming

Waarom zijn al die vleermuizen beschermd? En op welke manier precies? De belangrijke passages uit de Wet natuurbescherming worden met u doorgenomen, waardoor u beter inzicht krijgt in de wettelijke noodzaak van ecologisch onderzoek en te nemen maatregelen.

Maatregelen

Om te voorkomen dat de Wet natuurbescherming wordt overtreden, of juist om toestemming te krijgen om in een specifiek geval de wet te overtreden, dienen maatregelen te worden genomen. Het kan daarbij gaan om compenserende of mitigerende maatregelen. Er wordt stilgestaan bij het verschil tussen deze twee typen maatregelen, en enkele voorbeelden worden doorgesproken.

Zelf aan de slag

Aan het eind van de cursusdag gaan de cursisten, onder begeleiding, in groepjes aan de slag met een eigen casus: wat dient te worden onderzocht, hoe houdt zo’n onderzoek ecologisch (en juridisch!) stand. Het vleermuisprotocol wordt hierbij gebruikt. Hierbij zal ook uitgebreid worden stilgestaan bij de gevolgen voor de planning van een (bouw)project.

Organisatie: Naturio

Telefoon: 06-11292387
E-mail: infonaturionl