Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Uw planner voor het hele jaar

Agendafilter

Zoek evenement op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Cursus Beschermde soorten in gebouwen

10/02/2021  | Utrecht


Bij plannen uitwerken rondom gebouwen komt veel kijken, waaronder ook de natuurwetgeving. Welke regels zijn er, welke soorten zijn te verwachten en wat is daarvan de consequentie? Deze cursusdag geeft een beeld van de soortenbescherming die relevant is voor gebouwen. Hoe moet in het planproces hier rekening mee gehouden worden? Welke maatregelen zijn denkbaar en welke invloed heeft dat op planning en kosten?

De Wet natuurbescherming in bebouwd gebied

Ook in of direct rondom gebouwen kunnen (streng) beschermde soorten voorkomen. Daarmee moet ten alle tijden rekening gehouden worden en negatieve effecten moeten worden voorkomen. De geschiktheid van de ‘vaste rust- en verblijfplaats’ en de ‘gunstige staat van instandhouding’ moeten gewaarborgd worden. Hoe zit die wetgeving nu in elkaar? Werken met een gedragscode, ontheffing of soortmanagementplan? Deze cursus legt uit hoe het in zijn werk gaat en welk proces doorlopen moet worden.

Welke beschermde soorten zitten in gebouwen

Er wordt beknopt ingegaan op de soorten die te verwachten zijn in en op gebouwen. Er wordt een beeld gegeven van situaties waar specifieke soorten te verwachten zijn en (globaal) hoe je dat kan voorzien. De basis ecologische kennis van de betreffende soorten komt hier bij kijken. Er wordt een beeld geschetst van reguliere, maar ook van mogelijk bijzondere situaties.

Quickscan en aanvullend onderzoek

Over het algemeen wordt er voor ieder project en quickscan uitgevoerd en veelal is er nader onderzoek nodig. Hoe kan u zelf beoordelen of die goed en deskundig worden uitgevoerd, zonder te overdrijven? Kan een gebiedsontheffing een meerwaarde bieden? Deze cursus legt u de voor- en nadelen uit.

Mitigerende en compenserende maatregelen

Maatregelen die effecten voorkomen, vallen onder de mitigerende maatregelen. In de cursus krijgt u een globaal beeld van wat voor type maatregelen dit betreft. Ook krijgt u informatie over wat dat voor invloed heeft op planning en kosten. Daarnaast is het veelal nodig om permante compenserende maatregelen te nemen, bijvoorbeeld in de vorm van ingemetselde nestkasten. Er wordt ingegaan op de mogelijkheden en knelpunten.

Zorgvuldig werken

Tenslotte is het belangrijk alle stappen goed te documenteren, van het eerste onderzoek, tot de tijdelijke en permanente maatrelen. Bij calamiteiten of controle moet netjes vastgelegd zijn dat zorgvuldig is gewerkt. Er wordt uitgelegd wat belangrijk is om hierbij in de gaten te houden.

Locatie: Stadskasteel Oudaen, Oudegracht 99 in Utrecht

Organisatie: Naturio

Telefoon: 06-11292387
E-mail: infonaturionl