Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Ontwerp uw dag

Agendafilter

Zoek evenement op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Cursus Heidebeheer (2 dagen)

17/09/2020  | Veluwe


Er zijn veel nieuwe inzichten in het heidebeheer. De afgelopen 10 jaar zijn oude gebruiken afgeschaft en nieuwe uitgetest. Ook de insecten houden de gemoederen goed bezig. Deze tweedaagse cursus heidebeheer gaat in op wat een beheerder kan doen en wat beter is om te laten. Heide wordt daarbij in de breedste zin behandeld en als landschap benaderd.

Heide in een landschapsecologische context

Het soortenrijke heidecultuurlandschap van weleer bestond niet uit alleen paars bloeiende heide, zoals lang gedacht. Variatie en afwisseling, veelal veroorzaakt door veelvormig gebruik door boeren, waren hele belangrijke kenmerken. Daarbij pasten dan ook veel soorten. Leer welke aspecten hiervan cruciaal zijn en hoe dit in het landschap van nu zijn plaats kan krijgen.

Biotopen of soorten

De benadering van soortenbeheer en biotoopbeheer lijken tegengesteld, maar kunnen goed samen gaan. In deze cursus komen beide aan bod; de ecologische kennis van kenmerkende soorten wordt gecombineerd tot inzichten rondom beheer van habitattypen. Geplaatst binnen de landschappelijke context biedt dit een breed inzicht, wat nodig is om de juiste keuzen te kunnen maken.

Insecten

Een groep die speciaal wordt uitgelicht in deze cursus zijn de insecten, die terecht steeds meer in de belangstelling staan. Ze vormen al jaren één van de specialisaties van de docent en daarmee spelen ze ook een belangrijke rol in deze cursus. 

Het beheer

Branden, maaien en plaggen gevolgd door begrazing vormden vroeger de belangrijkste factoren van de heide-economie. Zo is het heidecultuurlandschap ook ontstaan. Nu is het aan natuurbeheerders om dit cultuurlandschap in stand te houden, liefst met zowel de aanwezigheid van kritische soorten, als met grote aantallen individuen. Het landgebruik en de abiotische omstandigheden zijn echter flink veranderd, waardoor het beheer moet mee veranderen. Hydrologische verbeteringen en het oplossen van mineralen en nutriënten tekorten door uitspoeling (door toepassing van steenmeel al of niet in combinatie met bekalking) zijn voorbeelden hiervan. De nieuwste inzichten rondom heidebeheer staan in deze cursus centraal.

De praktijk

Deze cursus van 2 dagen heeft steeds de middagen buiten. Daar wordt de praktijk bekeken en bediscuteerd. Daarmee gaat het hele verhaal letterlijk leven. Kennis, tips en ervaringen van de docent en deelnemers worden uitgewisseld.

De cursusdagen zijn 17 september en 1 oktober 2020.

Locatie: Veluwe (exacte locatie wordt nog bepaald)

Organisatie: Naturio


Telefoon: 06-112 923 87
E-mail: infonaturionl