Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Ontwerp uw dag

Agendafilter

Zoek evenement op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Landschapstriënnale 2020

23/09/2020  | Midden-Brabant


In 2020 organiseren Stichting Landschapstriënnale en Stichting Van Gogh Nationaal Park i.o. samen de Landschapstriënnale 2020, met het Van Gogh Nationaal Park als gastregio. 

Dat is niet voor niets: juist in Midden-Brabant komen grootschalige ruimtelijke opgaven (klimaatadaptatie, water, energie, wonen en natuur) samen in een fijnmazig, kennisintensief en waardevol metropolitaan landschap. Dat daagt uit, wringt én biedt geweldige kansen. Tegelijkertijd betekent dit geen geografische afbakening: tijdens de Landschapstriënnale 2020 staat het Brabantse landschap op de agenda.

Thema 2020: High Green – Innovating the Landscape

Samen met ontwerpers, experts, bewoners, ondernemers, agrariërs en beleidsmakers grijpen we de uitdaging aan om tijdens de Landschapstriënnale 2020 een ‘landschapsmetropool’ te realiseren. Onder de noemer ‘High Green – Innovating the Landscape’ worden naar verwachting tien Landschapslaboratoria gerealiseerd: vooraf geformuleerde concrete landschappelijke opgaven die internationaal relevant én lokaal beleefbaar zijn, en waar tijdens de Landschapstriënnale de schijnwerper op wordt gericht.

Op weg naar 2020

De eerste activiteiten zijn gestart.  Op dit moment wordt het programma voor de Landschapstriënnale 2020 verder ontwikkeld. Een periode waar verbindingen worden gelegd en aangegaan met parents en vele partners om samen tot een ambitieus programma te komen.

Parents

De organisatie van de vijfde editie van de Landschapstriënnale is in handen van Stichting LT2020. Deze is opgericht door de beide initiators: de landelijke Stichting Landschapstriënnale en Stichting Van Gogh Nationaal Park i.o. Het bestuur van Stichting LT2020 is eindverantwoordelijk voor de hele organisatie en wordt voor het nodige advies bijgestaan door een Raad van Advies, bestaande uit provincie Noord-Brabant, Rabobank, ZLTO, BrabantStad, drie Brabantse Waterschappen, Brabant Water. Deze zogenoemde parents komen op gezette tijden bijeen om de voortgang en inhoud van de LT2020 te bespreken en de organisatie van advies te voorzien.

Over Van Gogh Nationaal Park

De doelstellingen van Van Gogh Nationaal Park stroken met die van de Landschapstriënnale: ze inspireren en mobiliseren om met creativiteit te kijken naar de grote transities die op ons afkomen. Het programma dat erbij hoort, heeft de ambitie om het landschap structureel en robuust te versterken en te promoten. Daarmee ligt een waardevolle kruisbestuiving met de Landschapstriënnale 2020 voor de hand.

Meer informatie op www.vangoghnationalpark.com

Organisatie: Stichting Landschapstriënnale en Stichting Van Gogh Nationaal Park i.o.