Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

GroeneRuimte voor uw Netwerk

Aankondigingen aanbestedingen

Hier vindt u recente openbare aanbestedingen van werken en diensten op gebied van groenvoorziening, natuurbeheer en bosonderhoud.

De gegunde opdrachten vindt u op een aparte pagina.

07/01/21

De Connectie
Bestrijding Invasieve Exoten Arnhem 2021
Aanbesteding 01/03/2021 - Publicatie 07/01/2021

24/12/20

Hoogheemraadschap van Delfland
Innovatief traject naar vangtuigen voor rivierkreeften
Aanbesteding 29/03/2021 - Publicatie 24/12/2020

15/12/20

Gemeente Ede
Verwerking GFT+e afval t.b.v. Regio de Vallei
Aanbesteding 02/03/2021 - Publicatie 15/12/2020

30/11/20

Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
AT-2020-28: Marktconsultatie ten behoeve van de aanbestedingen voor het programma Kaderrichtlijn Water (KRW) Oost-Nederland
Aanbesteding 01/04/2021 - Publicatie 30/11/2020

03/09/20

Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Marktconsultatie: Kennisprogramma Zeespiegelstijging-Spoor 2 Systeemverkenningen
Aanbesteding 15/10/2021 - Publicatie 03/09/2020

10/12/19

Staatsbosbeheer
Aankondiging Dynamisch Aankoopsysteem Maaien Waterlopen
Aanbesteding 30/06/2022 - Publicatie 10/12/2019

03/09/19

Staatsbosbeheer
DAS Kwalificatie Rietland maaien
Aanbesteding 01/01/2022 - Publicatie 03/09/2019