Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

GroeneRuimte voor uw Netwerk

Aankondigingen aanbestedingen

Hier vindt u recente openbare aanbestedingen van werken en diensten op gebied van groenvoorziening, natuurbeheer en bosonderhoud.

De gegunde opdrachten vindt u op een aparte pagina.

18/02/21

Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
AT-2020-28: Marktconsultatie ten behoeve van de aanbestedingen voor het programma Kaderrichtlijn Water (KRW) Oost-Nederland
Aanbesteding 31/12/2021 - Publicatie 18/02/2021

12/02/21

Provincie Zuid-Holland
Vaarwegtraject 1 Delftse Schie, Groot onderhoud oevers en waterbodems
Aanbesteding 23/04/2021 - Publicatie 12/02/2021

03/09/20

Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Marktconsultatie: Kennisprogramma Zeespiegelstijging-Spoor 2 Systeemverkenningen
Aanbesteding 15/10/2021 - Publicatie 03/09/2020

10/12/19

Staatsbosbeheer
Aankondiging Dynamisch Aankoopsysteem Maaien Waterlopen
Aanbesteding 30/06/2022 - Publicatie 10/12/2019

03/09/19

Staatsbosbeheer
DAS Kwalificatie Rietland maaien
Aanbesteding 01/01/2022 - Publicatie 03/09/2019