Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

GroeneRuimte voor uw Netwerk

Aankondigingen aanbestedingen

Hier vindt u recente openbare aanbestedingen van werken en diensten op gebied van groenvoorziening, natuurbeheer en bosonderhoud.

De gegunde opdrachten vindt u op een aparte pagina.

19/03/21

Gemeente Altena
Bermbeheer gemeente Altena
Aanbesteding 03/05/2021 - Publicatie 19/03/2021

18/03/21

Waterschap Aa en Maas
Onderhoudsbestek Drongelens kanaal
Aanbesteding 28/04/2021 - Publicatie 18/03/2021

16/03/21

Gemeente Roosendaal
Bestek 21-03 Onderhoud bomen gemeente Roosendaal
Aanbesteding 04/05/2021 - Publicatie 16/03/2021

Oasen N.V.
Onderzoek milieueffectrapportage project (oever)grondwaterwinning Krimpenerwaard/Alblasserwaard
Aanbesteding 06/05/2021 - Publicatie 16/03/2021

Staatsbosbeheer
Houtoogstwerkzaamheden voor Staatsbosbeheer II
Aanbesteding 04/05/2021 - Publicatie 16/03/2021

15/03/21

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Landmeetkundige diensten
Aanbesteding 10/05/2021 - Publicatie 15/03/2021

12/03/21

Provincie Noord-Brabant
Ontwikkeling Agroforestry
Aanbesteding 14/05/2021 - Publicatie 12/03/2021

11/03/21

Inkoop Midden Groningen
Aanbesteding laden, afvoeren en verwerken van grof tuinafval en bladafval
Aanbesteding 22/04/2021 - Publicatie 11/03/2021

Gemeente Amersfoort
Aanpak Invasieve Exoten
Aanbesteding 21/04/2021 - Publicatie 11/03/2021

Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Bomenbeheer, gemeente Apeldoorn, 2021
Aanbesteding 20/04/2021 - Publicatie 11/03/2021

10/03/21

Gemeente Haarlemmermeer
Aanbesteding raamovereenkomst bomen rooien, herplant van bomen met onderhoud en nazorg
Aanbesteding 23/04/2021 - Publicatie 10/03/2021

09/03/21

Gemeente Vught
Mechanisch groenonderhoud 2021(2022) gemeente Vught
Aanbesteding 20/04/2021 - Publicatie 09/03/2021

08/03/21

Gemeente Noordoostpolder
Beheer Dorpsbossen
Aanbesteding 10/05/2021 - Publicatie 08/03/2021

04/03/21

Gemeente Oude IJsselstreek
RAW Raamovereenkomst Boomonderhoud 2021-2023 Gemeente Oude IJsselstreek
Aanbesteding 22/04/2021 - Publicatie 04/03/2021

01/03/21

ProRail B.V.
Landelijk - Natuurwaardenonderzoek Spoorbermen
Aanbesteding 23/04/2021 - Publicatie 01/03/2021