Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

GroeneRuimte voor uw Netwerk

Aankondigingen aanbestedingen

Hier vindt u recente openbare aanbestedingen van werken en diensten op gebied van groenvoorziening, natuurbeheer en bosonderhoud.

De gegunde opdrachten vindt u op een aparte pagina.

18/12/20

Gemeente Goes
Raamovereenkomst Maaien bermen en watergangen 2021-2024 Gemeente Goes
Aanbesteding 04/02/2021 - Publicatie 18/12/2020

Gemeente Eijsden-Margraten
Maaien van gazons en ruwe terreinen 2021-2022 Eijsden-Margraten
Aanbesteding 01/02/2021 - Publicatie 18/12/2020

Provincie Utrecht
Landmeetkundige werkzaamheden - provincie Utrecht
Aanbesteding 29/01/2021 - Publicatie 18/12/2020

17/12/20

Waterschap Rivierenland
Europese aanbesteding groenonderhoud watergangen - Culemborgerwaard en Vijfheerenlanden
Aanbesteding 08/02/2021 - Publicatie 17/12/2020

Waterschap Rivierenland
Groenonderhoud watergangen, dijken en wegen - Alblasserwaard West (Nederwaard)
Aanbesteding 04/02/2021 - Publicatie 17/12/2020

Waterschap Rivierenland
Europese aanbesteding Groenonderhoud watergangen en dijken - Bommelerwaard
Aanbesteding 28/01/2021 - Publicatie 17/12/2020

Waterschap Rivierenland
Europese openbare aanbesteding groenonderhoud watergangen en dijken - Tielerwaard Oost
Aanbesteding 01/02/2021 - Publicatie 17/12/2020

Waterschap Vechtstromen
Maaiwerkzaamheden 2 L 3
Aanbesteding 01/02/2021 - Publicatie 17/12/2020

16/12/20

Recreatieschap Stichtse Groenlanden
Onderhoud terreinen Recreatieschap Stichtse Groenlanden en landterreinen Loosdrechtse Plassen, 2021-2023
Aanbesteding 28/01/2021 - Publicatie 16/12/2020

Gemeente Beekdaelen
(20077-7) Onderhoud groen Nuth en Grijzegrubben
Aanbesteding 01/02/2021 - Publicatie 16/12/2020

Gemeente Beekdaelen
(20077-8) Onderhoud sportvelden gemeente Beekdaelen
Aanbesteding 01/02/2021 - Publicatie 16/12/2020

Gemeente Beekdaelen
(20077-9) Onderhoud Bomen gemeente Beekdaelen
Aanbesteding 01/02/2021 - Publicatie 16/12/2020

Waterschap Scheldestromen
ROVK maaien wegbermen en waterkeringen 2021-2024
Aanbesteding 22/02/2021 - Publicatie 16/12/2020

Waterschap Scheldestromen
ROVK maaien watergangen 2021-2024 (Ten noorden van de Westerschelde)
Aanbesteding 22/02/2021 - Publicatie 16/12/2020

Gemeente Oirschot
Onderhoud Buitensportaccommodaties gemeente Oirschot
Aanbesteding 22/02/2021 - Publicatie 16/12/2020