Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

GroeneRuimte voor uw Netwerk

Aankondigingen aanbestedingen

Hier vindt u recente openbare aanbestedingen van werken en diensten op gebied van groenvoorziening, natuurbeheer en bosonderhoud.

De gegunde opdrachten vindt u op een aparte pagina.

05/10/20

Cedris
Groengereedschap en Persoonlijke Beschermingsmiddelen Cedris
Aanbesteding 14/12/2020 - Publicatie 05/10/2020

02/10/20

Provincie Gelderland
Deelgebiedsuitwerkingen herstelprogramma's bossen en heide-stuifzanden Veluwe
Aanbesteding 12/11/2020 - Publicatie 02/10/2020

Provincie Gelderland
Aanpassen Natura 2000 plannen
Aanbesteding 12/11/2020 - Publicatie 02/10/2020

01/10/20

Gemeente Eindhoven
Raamovereenkomst maaien stedelijk schraal gras en sloten Eindhoven West
Aanbesteding 11/11/2020 - Publicatie 01/10/2020

Gemeente Gouda
Onderhoud bomen 2021-2022
Aanbesteding 12/11/2020 - Publicatie 01/10/2020

30/09/20

Regio Gooi en Vechtstreek
Groenstromen Gooi en Vechtstreek
Aanbesteding 10/11/2020 - Publicatie 30/09/2020

29/09/20

BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Integraal onderhoud openbare ruimten Perceel A en B Albrandswaard
Aanbesteding 16/11/2020 - Publicatie 29/09/2020

25/09/20

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Groen- en terreinonderhoud
Aanbesteding 06/11/2020 - Publicatie 25/09/2020

Gemeente Berg en Dal
Maaien gazons in de gemeente Berg en Dal
Aanbesteding 05/11/2020 - Publicatie 25/09/2020

Gemeente Nieuwegein
Integraal onderhoud openbare ruimte 2021
Aanbesteding 05/11/2020 - Publicatie 25/09/2020

23/09/20

Gemeente 's-Hertogenbosch
032-2020 Levering plantmateriaal t.b.v. inboet
Aanbesteding 05/11/2020 - Publicatie 23/09/2020

Waterschap Drents Overijsselse Delta
Onderhoud watergangen stedelijk gebied 2021 - 2022 met 3 optiejaren
Aanbesteding 04/11/2020 - Publicatie 23/09/2020

21/09/20

Waterschap Drents Overijsselse Delta
Maaibestek waterkeringen mei 2021 - mei 2023
Aanbesteding 16/11/2020 - Publicatie 21/09/2020

Gemeente Waalwijk
Onderhoud Openbare Ruimte Landgoed Driessen, Sprang-Capelle en Waspik
Aanbesteding 09/11/2020 - Publicatie 21/09/2020

Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Interieurbeplanting
Aanbesteding 05/11/2020 - Publicatie 21/09/2020