Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

GroeneRuimte voor uw Netwerk

Aankondigingen aanbestedingen

Hier vindt u recente openbare aanbestedingen van werken en diensten op gebied van groenvoorziening, natuurbeheer en bosonderhoud.

De gegunde opdrachten vindt u op een aparte pagina.

13/07/20

Gemeente Eindhoven
Europese aanbesteding "Integraal beheer Stratum 2021 t/m 2024"
Aanbesteding 17/08/2020 - Publicatie 13/07/2020

Gemeente Eindhoven
Europese aanbesteding "Integraal beheer Strijp 2 2021 t/m 2024"
Aanbesteding 17/08/2020 - Publicatie 13/07/2020

Gemeente Eindhoven
Europese aanbesteding "Integraal beheer Woensel Noord 2 2021 t/m 2024"
Aanbesteding 17/08/2020 - Publicatie 13/07/2020

11/07/20

Gemeente Edam-Volendam
Onderhoud beschoeiingen, damwanden, kademuren en aanleg natuurlijke oevers
Aanbesteding 04/09/2020 - Publicatie 11/07/2020

10/07/20

Gemeente Heeze-Leende
Maaien bermen en sloten Heeze-Leende
Aanbesteding 20/08/2020 - Publicatie 10/07/2020

Gemeente Hilversum
Raamovereenkomst onderhoud en renovatie natuurgras sportvelden 2020-2022 in de gemeente Hilversum
Aanbesteding 14/09/2020 - Publicatie 10/07/2020

Gemeente Schagen
2020004 Leveren van bomen en overige beplantingen
Aanbesteding 24/08/2020 - Publicatie 10/07/2020

Gemeente Brunssum
Intensief maaien gazons
Aanbesteding 27/08/2020 - Publicatie 10/07/2020

Gemeente Roermond
Onderhoud buitenruimte sportaccommodaties gemeente Roermond
Aanbesteding 30/09/2020 - Publicatie 10/07/2020

08/07/20

Universiteit Utrecht
Biologisch gecertificeerd veevoer
Aanbesteding 29/09/2020 - Publicatie 08/07/2020

07/07/20

BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Levering Bomen en Beplanting
Aanbesteding 08/09/2020 - Publicatie 07/07/2020

06/07/20

Gemeente Reusel- De Mierden
Maaien watergangen en retenties gemeente Reusel-De Mierden
Aanbesteding 27/08/2020 - Publicatie 06/07/2020

03/07/20

Vitens N.V.
Groenonderhoud Tuin & Erf Team 1 - Rivierengebied
Aanbesteding 21/08/2020 - Publicatie 03/07/2020

Staatsbosbeheer
Veluwe Natuurherstelmaatregelen Natura 2000
Aanbesteding 15/09/2020 - Publicatie 03/07/2020

Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
Restbestek Fochteloerveen
Aanbesteding 24/08/2020 - Publicatie 03/07/2020