Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

GroeneRuimte voor uw Netwerk

Aankondigingen aanbestedingen

Hier vindt u recente openbare aanbestedingen van werken en diensten op gebied van groenvoorziening, natuurbeheer en bosonderhoud.

De gegunde opdrachten vindt u op een aparte pagina.

13/10/20

Waterschap Rijn en IJssel
Natura 2000 maatregelen Stelkampsveld
Aanbesteding 03/11/2020 - Publicatie 13/10/2020

12/10/20

Gemeente Beek
Raamovereenkomst onderhoud sportvelden gemeente Beek
Aanbesteding 08/01/2021 - Publicatie 12/10/2020

09/10/20

Gemeente Zutphen
Onkruidbeheersing op verharding gemeente Zutphen
Aanbesteding 20/11/2020 - Publicatie 09/10/2020

Waterschap Brabantse Delta
Grondwatermonitoring
Aanbesteding 20/11/2020 - Publicatie 09/10/2020

Gemeente Leidschendam-Voorburg
Groenonderhoud Wijken ’t Lien, Bovenveen & Stompwijk
Aanbesteding 25/11/2020 - Publicatie 09/10/2020

08/10/20

Gemeente Breda
Onderhoud HUP's, LLT's en maaien
Aanbesteding 18/11/2020 - Publicatie 08/10/2020

Waterschap Vechtstromen
Europese Aanbesteding Onderhoudswerkzaamheden aan het Watersysteem Waterschap Vechtstromen
Aanbesteding 16/11/2020 - Publicatie 08/10/2020

Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Cyclisch onderhoud bomen Teylingen
Aanbesteding 26/11/2020 - Publicatie 08/10/2020

Hoogheemraadschap van Delfland
Bestrijding exoten (planten) uit watergangen en vijvers
Aanbesteding 18/11/2020 - Publicatie 08/10/2020

06/10/20

Gemeente Zutphen
Afvalstromen groen en grijs gemeente Zutphen
Aanbesteding 16/11/2020 - Publicatie 06/10/2020

Rijksvastgoedbedrijf
Raamovereenkomst Drainage
Aanbesteding 05/12/2020 - Publicatie 06/10/2020

BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Integraal onderhoud openbare ruimten Perceel A, C en D Barendrecht
Aanbesteding 23/11/2020 - Publicatie 06/10/2020

Gemeente Heerenveen
Levering Cirkelmaaiers
Aanbesteding 16/11/2020 - Publicatie 06/10/2020

05/10/20

Gemeente Soest
Raamovereenkomst boombeheer 2021-2023
Aanbesteding 19/11/2020 - Publicatie 05/10/2020

Gemeente Renkum
675000 Onderhoud begraafplaatsen gemeente Renkum
Aanbesteding 16/11/2020 - Publicatie 05/10/2020