Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

GroeneRuimte voor uw Netwerk

Gegunde aanbestedingen

Hier vindt u recente gegunde aanbestedingen van werken en diensten in de groene ruimte.

De aankondiging van opdrachten vindt u op een aparte pagina.

22/06/20

Provincie Noord-Holland
Het voorbereiden en uitvoeren Natura 2000-natuurherstelmaatregelen in de Duinen Den Helder – Callantsoog, duinen Kennemerland Zuid en Ilperveld
Gegund op 16/03/2020 aan Stichting Landschap Noord-Holland

Waterschap Vechtstromen
Exotenbestrijding werkgebied waterschap Vechtstromen
Gegund op 24/04/2020 aan Dolmans Landscaping Noord BV, Beilen / Axentgroen BV, Enschede

18/06/20

BIJ12 namens IPO
Cyclisch waterbeheer Oostvaardersplassen
Gegund op 28/05/2020 aan Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Amsterdam

17/06/20

Waterschap Rijn en IJssel
Raamovereenkomst landmeetkundigediensten WRIJ
Gegund op 13/02/2020 aan Geomij B.V., Roermond / Siers Groep Oldenzaal B.V. / RPS Advies & Ingenieursbureau, Delft / LBA Geodesie B.V., Groenlo

Hoogheemraadschap van Delfland
Groenonderhoud ten behoeve van het Hoogheemraadschap van Delfland
Gegund op 16/06/2020 aan J.M. de Wit Groenvoorziening B.V., Hazerswoude-Rijndijk

16/06/20

Gemeente Halderberge
Maaien gazons
Gegund op 08/06/2020 aan Verschuren groen, Oudenbosch

Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
AI 2018-0324 Conditiemeting groenvoorzieningen NEN 2767-1
Gegund op 06/04/2020 aan Pius Floris Boomverzorging Amsterdam / OHPEN B.V., Leek

12/06/20

Gemeente Tholen
Maaien ruw gras gemeente Tholen
Gegund op 04/06/2020 aan Elenbaas-Snoep Onroerend Goed B.V., Poortvliet

11/06/20

Omgevingsdienst Brabant Noord
Medewerker Toezicht & Handhaving agrarisch
Gegund op 11/06/2020 aan Niels Wolfs Omgevingsadvies, 's-Hertogenbosch

Gemeente Venray
Toezichthouder Milieu Agrarisch
Gegund op 11/06/2020 aan Niels Wolfs Omgevingsadvies, 's-Hertogenbosch

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Toezichthouder agrarisch
Gegund op 11/06/2020 aan De Roever Omgevingsadvies, Schijndel

09/06/20

Gemeente Delft
Renovatie en ombouw sportvelden 2020
Gegund op 04/06/2020 aan Antea Realisatie B.V., Oosterhout

Gemeente Altena
PB20-04 Maaien gazons gemeente Altena
Gegund op 12/05/2020 aan Krinkels B.V., Wouw / De Kuiper Cultuur en Groen B.V., Noordeloos

08/06/20

Gemeente Groningen, Afdeling Stadsingenieurs
Onkruidbestrijding op verharding gemeente Groningen
Gegund op 20/05/2020 aan Veeg Service Nijland Wegenonderhoud B.V., Sneek

Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Raamovereenkomst hagen knippen
Gegund op 01/06/2020 aan J. Jonker en Zonen, Rijnsburg