Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

GroeneRuimte voor uw Netwerk

Gegunde aanbestedingen

Hier vindt u recente gegunde aanbestedingen van werken en diensten in de groene ruimte.

De aankondiging van opdrachten vindt u op een aparte pagina.

19/11/20

Staatsbosbeheer
Rietland maaien Oostzanerveld
Gegund op 14/02/2020 aan K. Lust en Zn. v.o.f, Oostzaan

Staatsbosbeheer
Publicatie reeks gegunde opdrachten
Gegund op 18/07/2019 aan A. de Jonge, Sint-Jansklooster / Poelsema landschapsonderhoud en handelsonderneming, IJsselham / Dunnink v.o.f, Rouveen / Coƶperatie de Weerribben, Ma

18/11/20

Gemeente Breda
Plantmateriaal ten behoeve van inboet en projecten
Gegund op 15/09/2020 aan Boomkwekerij Ebben, Cuijk / Handelskwekerij Piet van 't Wout, Boskoop

17/11/20

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ecologie
Gegund op 30/09/2020 aan Arcadis Nederland B.V., Arnhem

16/11/20

Universiteit Utrecht
Biologisch gecertificeerd veevoer
Gegund op 22/10/2020 aan Reudink BV, Lochem

13/11/20

Gemeente Cranendonck
Beheer en onderhoud watergangen gemeente Cranendonck
Gegund op 23/10/2020 aan De Jong Zuurmond Infrabeheer, Onderhoud & Services BV, Beesd

Gemeente Leidschendam-Voorburg
Cyclisch bomenonderhoud
Gegund op 21/10/2020 aan Jos Scholman Groen BV, Nieuwegein

12/11/20

SWB Midden Twente
Raamovereenkomsten onderhoud openbare ruimte
Gegund op 19/10/2020 aan Krinkels B.V., Breda / Donker Groep B.V., Sneek / BTL Realisatie B.V., Haaren / SIGHT Landscaping B.V., Harderwijk

Gemeente Haarlemmermeer
Uitvoering onderhoud Kunstgrasvelden 2020
Gegund op 19/10/2020 aan CSC Sport, Zeewolde / Topgrass BV, Sint-Oedenrode

Waterschap Noorderzijlvest
Raamovereenkomst Graafmachines
Gegund op 06/07/2020 aan Wynmalen & Hausmann N.V., Heteren

11/11/20

Gemeente Delft
Cyclisch onderhoud bomen in de gemeente Delft
Gegund op 05/11/2020 aan Jos Scholman Groen B.V., Nieuwegein

Staatsbosbeheer
Veluwe Natuurherstelmaatregelen Natura 2000
Gegund op 02/11/2020 aan Eijkelboom B.V., Apeldoorn

10/11/20

Gemeente Nijkerk
Beheer & onderhoud Buitensportaccommodaties (velden & buitensportvoorzieningen)
Gegund op 06/11/2020 aan Wencop Hoveniers, Barneveld

Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
AI 2020-0011 Onderhoud Oeverlanden Amsterdamse Bos
Gegund op 02/06/2020 aan Dolmans Wieringen Prins B.V., Amsterdam

Waterschap Hollandse Delta
Pratijkproef piping Hedwigepolder
Gegund op 01/05/2020 aan Fugro NL Land B.V. Leidschendam