Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

GroeneRuimte voor uw Netwerk

Aankondigingen aanbestedingen

Hier vindt u recente openbare aanbestedingen van werken en diensten op gebied van groenvoorziening, natuurbeheer en bosonderhoud.

De gegunde opdrachten vindt u op een aparte pagina.

19/04/21

Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
31167039: Het engineeren en uitvoeren van Luwte- en Ondiepe zone Wolderwijd
Aanbesteding 04/06/2021 - Publicatie 19/04/2021

Gemeente Vijfheerenlanden
Onkruidbeheersing op verharding
Aanbesteding 31/05/2021 - Publicatie 19/04/2021

Stichting Hogeschool Rotterdam
Interieurbeplanting
Aanbesteding 14/06/2021 - Publicatie 19/04/2021

16/04/21

Hoogheemraadschap van Delfland
De Waterharmonica - overeenkomst op basis van de UAV-gc 2005
Aanbesteding 31/08/2021 - Publicatie 16/04/2021

Waterschap Hunze en Aa's
Levering Rupskraan 2021
Aanbesteding 30/05/2021 - Publicatie 16/04/2021

15/04/21

Waterschap Zuiderzeeland
Maaien van watergangen en vijvers in het stedelijk gebied van de gemeente Noordoostpolder
Aanbesteding 26/05/2021 - Publicatie 15/04/2021

Gemeente Den Haag
Raamovereenkomst inzet groenpersoneel Groenbedrijf
Aanbesteding 03/06/2021 - Publicatie 15/04/2021

Universiteit Utrecht
Plaagdierbeheersing
Aanbesteding 28/05/2021 - Publicatie 15/04/2021

VISTA college
Groenonderhoud
Aanbesteding 27/05/2021 - Publicatie 15/04/2021

Blink GRR
Inzameling, transport en verwerking van diverse groenstromen
Aanbesteding 27/05/2021 - Publicatie 15/04/2021

14/04/21

Gemeente Katwijk
Onderhoud kunstgrasvelden
Aanbesteding 25/05/2021 - Publicatie 14/04/2021

Hogeschool Inholland
Groenvoorziening Hogeschool Inholland (2 percelen)
Aanbesteding 14/06/2021 - Publicatie 14/04/2021

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Toevoegen van nieuwe exoten aan het Nederlands Soortenregister (NSR)
Aanbesteding 28/04/2021 - Publicatie 14/04/2021

North Sea Port Flanders nv van publiek recht
Groenonderhoud in beheersgebied North Sea Port Flanders
Aanbesteding 05/05/2021 - Publicatie 14/04/2021

13/04/21

Gemeente Midden-Delfland
Maaien bermen en onderhoud watergangen buitengebied
Aanbesteding 28/05/2021 - Publicatie 13/04/2021