Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

GroeneRuimte voor uw Netwerk

Aankondigingen aanbestedingen

Hier vindt u recente openbare aanbestedingen van werken en diensten op gebied van groenvoorziening, natuurbeheer en bosonderhoud.

De gegunde opdrachten vindt u op een aparte pagina.

21/01/21

Gemeente Nunspeet
Prestatiecontract maaien bermen, sloten en watergangen 2021-2022
Aanbesteding 02/03/2021 - Publicatie 21/01/2021

Gemeente Nunspeet
Prestatiecontract maaien gazons, kruidachtige bermen en sportvelden, gemeente Nunspeet 2021-2022
Aanbesteding 02/03/2021 - Publicatie 21/01/2021

Gemeente Nunspeet
Groenonderhoud gemeente Nunspeet 2021-2022
Aanbesteding 02/03/2021 - Publicatie 21/01/2021

Waterschap Rivierenland
Groenonderhoud terreinen rayons Rijk van Maas & Waal, Alblasserwaard en Beneden Linge
Aanbesteding 08/03/2021 - Publicatie 21/01/2021

Provincie Fryslân
Uitvoeren van onderhoud aan bermen, taluds en watergangen langs provinciale wegen in Fryslân seizoen 2021 bestek 20-57-WB
Aanbesteding 02/03/2021 - Publicatie 21/01/2021

18/01/21

Gemeente Vlaardingen
Onderhoud Sportvelden - Gemeente Vlaardingen
Aanbesteding 01/03/2021 - Publicatie 18/01/2021

15/01/21

Waterschap Vechtstromen
Maaionderhoud Stedelijk 5-S2 2021
Aanbesteding 03/03/2021 - Publicatie 15/01/2021

N.V. ROVA Holding
Maaibestek zuid-oostelijk deel gemeente Zwolle
Aanbesteding 15/02/2021 - Publicatie 15/01/2021

Gemeente Bunschoten
Onderhoud gazons in de gemeente Bunschoten 2021-2022
Aanbesteding 01/03/2021 - Publicatie 15/01/2021

14/01/21

Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Snijbloemen gemeente Amsterdam
Aanbesteding 23/02/2021 - Publicatie 14/01/2021

Gemeente Heerhugowaard
Onkruidbestrijding Groen Heerhugowaard
Aanbesteding 15/02/2021 - Publicatie 14/01/2021

AQUON
Visstandonderzoek
Aanbesteding 01/03/2021 - Publicatie 14/01/2021

13/01/21

Provincie Overijssel
Beheer ingerichte natuurgronden
Aanbesteding 27/01/2021 - Publicatie 13/01/2021

Provincie Gelderland
Bestek 2376, Onderhoudsbestek 2021 -2023
Aanbesteding 24/02/2021 - Publicatie 13/01/2021

Gemeente Gorinchem
Maaiwerkzaamheden van bermen en sloten t.b.v. gemeente Gorinchem en Waterschap Rivierenland
Aanbesteding 25/02/2021 - Publicatie 13/01/2021